Updates > Notice
2019-09-18 Notice for EoI for W1 Value Chain (Service Providers and Agribusiness)

मूल्य श्रृंखला विकास कोष खण्ड क अन्तरगत सह लगानीका लागि आवेदन फारम

थप जानकारी

प्रस्ताव पेश गर्न चाहने कृषि व्यवसायीहरुले आफुलाई उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको क्षेत्र र उत्पादन गर्ने समूह तथा सहकारी उल्लेख गरेमा ती समूह तथा सहकारीलाई पनि कच्चा पदार्थ उत्पादनमा कार्यक्रमले सहयोग गर्दछ।

OFFICE WORKING HOURS

कार्यालय समय  (Office working hours)

आईतवार देखि विहिवार सम्म १०.०० बजे देखि ५ बजे सम्म

शुक्रवार १०.०० बजे देखि ३ बजे सम्म

 

शनिवार र नेपाल सरकारकाे वार्षिक पात्रो अनुसारको सार्वजनिक विदामा कार्यालय वन्द रहनेछ ।


Selected Value Chain
 1. Apple
 2. Ginger
 3. Turmeric
 4. Goat
 5. Off-Season Vegetable
 6. Timur
 7. Honey
 8. Dairy
 9. Orange
 10. Walnut
 11. Potato
Project Area
 1. Surkhet
 2. Dailekh
 3. Kalikot
 4. Jumla
 5. Salyan
 6. Rukum
 7. Jajarkot
 8. Humla
 9. Mugu
 10. Dolpa
Project Component
Component 1, Value chain Development:
Sub-components
 1. Inclusive and sustainable agriculture value chains
 2. Market-oriented infrastructure
 3. Rural financial services for value chain development
 4. Agriculture services support innovation and value chain development
Component 2
 1. planning, monitoring & evaluation and Knowledge management